Hà Nội 31oC
Thứ ba, 07/12/2021
kết quả tìm kiếm (2)
Nhà đầu tư bất động sản tay ngang kể chuyện "buôn đất", mua một lời gấp đôi, gấp ba

Nhà đầu tư bất động sản tay ngang kể chuyện "buôn đất", mua một lời gấp đôi, gấp ba

Nhà đầu tư bất động sản tay ngang kể chuyện "buôn đất", mua một lời gấp đôi, gấp ba, khiến họ trở thành nhà đầu tư BĐS.

Giành lại thị phần bán lẻ

Giành lại thị phần bán lẻ

Thị trường bán lẻ Việt Nam vài năm gần đây chứng kiến rất nhiều thay đổi, với các thương vụ mua bán - sáp nhập (M&A) từ doanh nghiệp (DN) bán lẻ trong nước khi DN nước ngoài đang “tháo chạy” khỏi thị trường.