Thứ 7, 23/02/2019, 11:58 (GMT+7)
Theo dòng sự kiện:

Nhiều vấn đề quan trọng về nông lâm nghiệp đã được thông qua

12/10/2018 16:17

TGTTO
Trong 5 ngày làm việc (từ 8-12/10/2018), tại Hà Nội, Việt Nam đã tổ chức thành công 3 hội nghị quan trọng cấp bộ trưởng về hợp tác ASEAN trong lĩnh vực nông lâm nghiệp. Đó là: Hội nghị Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp ASEAN (AMAF), lần thứ 40; Hội nghị Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp ASEAN+3 (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc), lần thứ 18; Hội nghị Bộ trưởng ASEAN - Trung Quốc về hợp tác an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS) lần thứ 6.

        

Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo kết thúc chuỗi Hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp ASEAN, ASEAN+3, ASEAN - Trung Quốc diễn ra cuối giờ chiều nay 11/10, tại Hà Nội.

Tại kỳ họp này, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Việt Nam được bầu là Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp ASEAN và sẽ giữ vai trò Chủ tịch nhiệm kỳ AMAF, AMAF+3 từ tháng 10/2018 đến tháng 10/2019. Dưới sự chủ trì và điều hành của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Việt Nam, các bộ trưởng và đại biểu đã bàn bạc, thảo luận để xem xét và thông qua 23 tài liệu kỹ thuật trong lĩnh vực nông lâm thủy sản và nhất trí ký kết 3 văn kiện hợp tác. 

Nhiều vấn đề trong lĩnh vực nông lâm nghiệp được thông qua trong Hội nghị

Nhiều vấn đề quan trọng được thông qua

Tại Hội nghị Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp ASEAN lần thứ 40 (diễn ra ngày 11/10), các Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp đã thông qua Khung đa ngành về biến đổi khí hậu: Nông - Lâm nghiệp hướng tới an ninh lương thực và dinh dưỡng và thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) góp phần bảo đảm an ninh lương thực thông qua sử dụng bền vững và hiệu quả tài nguyên đất đai, rừng, nguồn nước và thủy sản.

Hội nghị thông qua năm tài liệu hướng dẫn quan trọng nhằm đảm bảo an toàn và chất lượng nông sản, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi thương mại nông lâm sản trong ASEAN.

Hội nghị đã thông qua các hướng dẫn của ASEAN về thúc đẩy đầu tư có trách nhiệm trong thực phẩm, nông nghiệp và lâm nghiệp để tăng cường đầu tư vào thực phẩm, nông nghiệp và lâm nghiệp trong khu vực ASEAN cũng như việc sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.

Hội nghị đã thông qua phương pháp tiếp cận của AMAF trong việc lồng ghép giới trong lĩnh vực thực phẩm, nông nghiệp và lâm nghiệp để hỗ trợ các nước thành viên ASEAN nhằm thúc đẩy và ủng hộ bình đẳng giới trong các chính sách, chương trình và hệ thống thực phẩm nông nghiệp ở cấp khu vực và quốc gia.

Hội nghị cũng đã thông qua lộ trình ASEAN nhằm tăng cường vai trò của các hợp tác xã nông nghiệp trong chuỗi giá trị nông nghiệp toàn cầu 2018-2025, đây là khuôn khổ để hài hòa hóa cơ cấu pháp lý và thể chế của hợp tác xã nông nghiệp giữa các nước thành viên ASEAN.

Về lĩnh vực lâm nghiệp, hội nghị đã thông qua tài liệu Hướng dẫn Phát triển Nông lâm ASEAN nhằm thúc đẩy vai trò của ngành nông lâm nghiệp, đồng thời đạt được các kết quả kinh tế, môi trường và xã hội ở cấp nông trại, hộ gia đình và cảnh quan, giúp các nước thành viên ASEAN đạt được các mục tiêu liên quan đến an ninh lương thực, tăng trưởng bền vững, giảm phát thải khí nhà kính, khôi phục đất đai, bảo vệ rừng đầu nguồn, bình đẳng giới, lâm nghiệp quy mô xã hội/ cộng đồng, thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu, nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

Nhân dịp này hội nghị cũng đã thông qua Sổ tay hướng dẫn Đánh giá Thực thi Luật Lâm nghiệp và Quản trị rừng (FLEG) ở các nước thành viên ASEAN. 

Về lĩnh vực thuỷ sản, hội nghị nhất trí thành lập Nhóm công tác chuyên gia ASEAN về thực hành nuôi trồng thủy sản tốt (EWG – ASEAN GAqP). Thông qua Quy định chính sách thiết lập Hệ thống nhãn mác sinh thái khu vực ASEAN để đảm bảo sử dụng hợp lý nguồn cá ngừ và đảm bảo thực thi các quy định xã hội có trách nhiệm. 

Về hợp tác với đối tác đối thoại và tổ chức quốc tế, hội nghị hài lòng về kết quả hợp tác Đối tác Đối thoại của ASEAN, đặc biệt là Úc, Trung Quốc, Đức, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Nga. Đồng thời đánh giá cao sự hỗ trợ quý báu của Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Viện Nghiên cứu lúa quốc tế (IRRI), Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC), Tổ chức Thú y Thế giới (OIE) và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về việc thực hiện Kế hoạch chiến lược hợp tác ASEAN về lương thực, nông lâm nghiệp giai đoạn 2016-2025.

Tiến độ thực hiện Chiến lược hợp tác ASEAN+3 được đánh giá cao

Đối với Hội nghị Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp ASEAN+3 (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc), (diễn ra ngày 12/10) các Bộ trưởng đánh giá cao tiến độ thực hiện Chiến lược hợp tác ASEAN+3 (APTCS) giai đoạn 2016-2025, thể hiện tinh thần hợp tác của ASEAN+3 và một số hoạt động quan trọng nhằm tăng cường an ninh lương thực; quản lý rừng bền vững; giảm thiểu tác động và thích ứng với biến đổi khí hậu; sức khỏe động thực vật và kiểm soát dịch bệnh; nâng cao năng lực xây dựng và phát triển nguồn nhân lực; tăng cường hệ thống thông tin và kiến thức mạng và trao đổi; nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng tiếp thị các sản phẩm nông nghiệp; nghiên cứu và phát triển.

Các bộ trưởng cũng đánh giá cao sự tiến bộ trong việc thực hiện Thỏa thuận dự trữ gạo khẩn cấp ASEAN+3 (APTERR) và tái khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ việc thực hiện Thỏa thuận APTERR. Đồng thời, ghi nhận tiến độ của Hệ thống thông tin an ninh lương thực ASEAN+3 (AFSIS), đặc biệt là công tác phát triển thông tin an ninh lương thực trong khu vực và cải thiện số liệu thống kê về chế biến và phân phối thực phẩm nông nghiệp ở ASEAN.

Các bộ trưởng nông lâm ASEAN đánh giá cao Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã ủng hộ và cam kết trong việc tăng cường Hợp tác ASEAN+3 liên quan tới lĩnh vực thực phẩm, nông nghiệp và lâm nghiệp.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong tiến trình hợp tác nói trên, hội nghị lần này đã tiến đến việc hoàn thành ký kết 3 văn kiện quan trọng đó là: Nghị định thư sửa đổi Thoả thuận Quỹ Dự trữ lúa gạo khẩn cấp ASEAN+3; Biên bản Ghi nhớ (MOU) giữa ASEAN và Trung Quốc về hợp tác nông nghiệp và thực phẩm; Biên bản Ghi nhớ giữa ASEAN và FAO về Tăng cường hợp tác trong nông nghiệp và lâm nghiệp.

Thông qua Kế hoạch hành động SPS cho giai đoạn 2019 – 2020

Đối với Hội nghị Bộ trưởng ASEAN - Trung Quốc về Giám sát chất lượng, kiểm tra và kiểm dịch (SPS) lần thứ 6 (diễn ra ngày 12/10) dưới sự đồng chủ trì của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Thứ trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Hội nghị nhắc lại thỏa thuận đạt được trong Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 20 để tiếp tục tăng cường trao đổi cấp cao và các đối thoại liên quan tới ba trụ cột hợp tác để củng cố hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau.

Các bộ trưởng ghi nhận hiệu lực của Nghị định thư sửa đổi Hiệp định Khung Hợp tác kinh tế toàn diện và các Hiệp định liên quan giữa ASEAN và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Nghị định thư nâng cấp Hiệp định thương mại tự do ASEAN- Trung Quốc). Hội nghị tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ ASEAN-Trung Quốc về Tăng cường Hợp tác An toàn thực phẩm và Kiểm dịch động thực vật và giao cho các cán bộ đầu mối tiến hành các thủ tục để xây dựng và ký mới Biên bản ghi nhớ vào năm 2021. 

Hội nghị đánh giá cao về sự nỗ lực của các đầu mối SPS và các nhóm công tác kỹ thuật trong việc đạt được các tiến độ đáng chú ý nhằm thực hiện Kế hoạch hành động giai đoạn 2017-2018, đồng thời ủng hộ việc xây dựng website về hợp tác SPS ASEAN – Trung Quốc. Hội nghị đã thông qua Kế hoạch hành động cho giai đoạn 2019 – 2020.

Sau 5 ngày làm việc, nhờ sự tham gia tích cực của tất cả thành viên các đoàn trên tinh thần hợp tác, xây dựng; sự chuẩn bị chu đáo của nước chủ nhà và Ban Thư ký ASEAN; Hội nghị Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp ASEAN, Hội nghị ASEAN+3 và Hội nghị Bộ trưởng ASEAN – Trung Quốc về Giám sát chất lượng, kiểm tra và kiểm dịch (SPS) đã hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự.

        
         LÊ HẬU        
        
                 
               

Gửi bình luận
(0) Bình luận

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung: Tôm hùm Canada đắc lợi

Quốc tế - HƯƠNG GIANG - 23/02/2019 10:57
Trong năm 2017, Trung Quốc đã mua khoảng 128 triệu USD tôm hùm từ Mỹ. Đến tháng 7/2018, khi các biện pháp thuế quan có hiệu lực, người tiêu dùng Trung Quốc đã chuyển sang tôm hùm Canada.

Cách dạy trẻ đối phó với mụn trứng cá

Với con - BÌNH MINH - 23/02/2019 10:56
TGTTO
Là cha mẹ bạn cần chăm sóc, chỉ bảo thêm về sức khỏe tinh thần và thể chất của con bạn, trong đó có cả việc giúp trẻ đối phó với tình trạng mụn trứng cá.

4 thực phẩm thân thiện với răng

Phòng mạch - Tư vấn - HUỲNH DŨNG - 23/02/2019 10:56
TGTTO
Những thực phẩm này không chỉ cải thiện sức khỏe răng mà còn giúp tăng cường sức khỏe tổng thể.

Để ngăn ngừa ung thư đại trực tràng, hãy thêm tỏi, hành tây vào bữa ăn

Sức khỏe - ĐĂNG TRÌNH - 23/02/2019 10:55
TGTTO
Tiêu thụ các loại rau củ thuộc chi allium bao gồm tỏi, hành tây có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng, các nhà nghiên cứu cho biết.

24 năm trôi qua, Dow Jones mới lặp lại kỷ lục này

Tài chính - Chứng khoán - ĐỒNG AN - 23/02/2019 10:55
TGTTO
Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục đi lên mạnh mẽ trong phiên giao dịch hôm qua, giúp chỉ số Dow Jones ghi nhận chuỗi chiến thắng hàng tuần dài nhất trong hơn hai thập kỷ qua, nhờ sự lạc quan về các cuộc đàm phán thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, mà một thỏa thuận đang ngày càng tiến gần hơn.

Trợ lý số 1 của HLV Park Hang-seo dẫn dắt tuyển U22 VN tại SEA Games 30

Xem - Nghe - Đọc - ANH DŨNG - 23/02/2019 10:54
TGTTO
Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa chính thức thông báo, vị trí huấn luyện viên (HLV) đội tuyển U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30 sẽ do ông Lee Young-jin, “cánh tay phải” của HLV Park Hang-seo đảm nhiệm.

Nokia 8 được nhận bản cập nhật Android 9 Pie cùng bản vá bảo mật tháng 2/2019

Công nghệ - RẠNG ĐÔNG - 23/02/2019 10:15
TGTTO
HMD Global là một trong những thương hiệu giữ lời hứa khi liên tục cập nhật hệ điều hành Android 9 Pie cho các thiết bị của mình. Và theo thông tin mới nhất, điện thoại Nokia 8 (2017) tiếp tục nhận được bản cập nhật này.

Chiến hạm Meizu Note 9 bất ngờ xuất hiện trên AnTuTu

Thế giới số - BÌNH MINH - 23/02/2019 10:14
TGTTO
Mới đây, một điện thoại thông minh Meizu mới có số model M1923 Meizu đã xuất hiện trên cơ sở dữ liệu của phần mềm AnTuTu và nhiều người tin rằng đây chính là Meizu Note 9 sắp ra mắt.

Vụ hai nữ sinh “biệt tích” nhiều ngày đã được tìm thấy khi đang đi bán bún thuê

Xã hội - DANH THI - 23/02/2019 09:50
TGTTO
Do thấy gia đình khó khăn, bố mẹ cực khổ, nữ sinh lớp 11 cùng em gái rủ nhau đi làm thuê mà không nói cho gia đình biết khiến mọi người lo lắng trình báo mất tích lên cơ quan chức năng.

Camera của Nokia 9 PureView sẽ không gây thất vọng

Thế giới số - HUỲNH DŨNG - 23/02/2019 09:49
TGTTO
Chỉ còn chưa đầy 48 giờ nữa thì chiến hạm Nokia 9 PureView sẽ ra mắt. Mới đây, nhiều thông tin mới lên quan tới thiết bị bất ngờ được tiết lộ trước thềm ra mắt.

Song Hye Kyo, Song Joong Ki phủ nhận hôn nhân rạn nứt

Thế giới sao - NHƯ ANH - 23/02/2019 09:49
Hai diễn viên Hàn Quốc lên tiếng về các tin đồn ngoại tình, ly dị.

Reuters: Vietjet hợp tác với Boeing nhân Hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim

Doanh nghiệp - Doanh nhân - HOÀI AN - 23/02/2019 08:59
TGTTO
Ngày 22/2, Reuters đưa tin Công ty Cổ phần Hàng không của Vietjet Việt Nam dự kiến sẽ ký một hợp đồng lớn với Hãng sản xuất máy bay lớn nhất thế giới Boeing nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai được tổ chức ở Hà Nội vào tuần tới.

Vay mua nhà ngày càng khó

Bất động sản - THÁI PHƯƠNG - 23/02/2019 08:58
Lãi suất vay mua nhà có xu hướng nhích lên, trong khi nguồn vốn cho vay trung dài hạn của ngân hàng không còn dồi dào như trước.

Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội Zalo

Xã hội - TUẤN TRUNG - 23/02/2019 08:44
Với thủ đoạn giả danh là nhân viên trung tâm Zalo gọi điện thoại yêu cầu chủ tài khoản Zalo cung cấp mật khẩu, sau đó soạn tin nhắn yêu cầu chuyển tiền cho vay, Đạt đã lừa nhiều người với tổng số tiền 35 triệu đồng.

EU muốn đẩy nhanh thỏa thuận cắt giảm thuế quan với Mỹ

Quốc tế - HỮU BÌNH - 23/02/2019 08:43
Cần phải tiếp tục đàm phán cắt giảm thuế đối với các mặt hàng công nghiệp với Mỹ dựa trên tuyên bố chung đạt được tháng 7 năm ngoái.
Xem thêm
  • Tổng biên tập: LƯU QUANG ĐỊNH
  • Phó tổng biên tập: Phan Huy Hà (thường trực), Lưu Phan, Nguyễn Văn Hoài
  • Giấy phép số 01/GP-CBC do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 1/2/2016
  • Thế Giới Tiếp Thị Online giữ bản quyền nội dung này
  • Trụ sở: 13 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
  • Tòa soạn: Lầu 3, 3-5-7 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
  • Website: thegioitiepthi.vn. Email: toasoan@thegioitiepthi.vn
  • Đường dây nóng: 0903.828.535 Liên hệ quảng cáo: 0938.798.222
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO