Hà Nội 31oC
Thứ năm, 19/05/2022
kết quả tìm kiếm (1)
Trào lưu phản mua sắm của giới trẻ Trung Quốc

Trào lưu phản mua sắm của giới trẻ Trung Quốc

Một bộ phận giới trẻ Trung Quốc đang quay lưng với ngày hội mua sắm lớn nhất năm 11/11, bởi đại dịch khiến họ nhận ra mặt trái chủ nghĩa tiêu dùng.