Hà Nội 31oC
Thứ năm, 02/12/2021
kết quả tìm kiếm (2)
Tránh tư duy "lấp đầy" khi thu hút đầu tư phát triển khu kinh tế ven biển

Tránh tư duy "lấp đầy" khi thu hút đầu tư phát triển khu kinh tế ven biển

Đưa ra bài học thu hút đầu tư phát triển khu kinh tế (KKT) ven biển Việt Nam, chuyên gia Lê Văn Hùng, Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững vùng khuyến nghị cần chú ý chất lượng và hiệu quả đầu tư, tránh tư duy “lấp đầy”.

Phát triển hệ thống cảng biển đồng bộ, hiện đại, dịch vụ chất lượng cao

Phát triển hệ thống cảng biển đồng bộ, hiện đại, dịch vụ chất lượng cao

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định 1579/QĐ-TTg, phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.