Từ khóa: phòng chống rượu bia
Lên đầu trang

Kinh doanh rượu bia nộp ngân sách 50 nghìn tỷ đồng, xã hội gánh hậu quả 65 nghìn tỷ đồng