Từ khóa: dây thừng
Lên đầu trang

Du khách liều mạng leo lên cầu thang 'lắc' đáng sợ giữa những ngọn núi