Sẽ xử lý nghiêm các công ty chứng khoán vi phạm
Lên đầu trang

Sẽ xử lý nghiêm các công ty chứng khoán vi phạm

thegioitiepthi.vn Chiều 29/10, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, trong thời gian tới, cơ quan quản lý sẽ tăng cường tái cấu trúc hệ thống các công ty chứng khoán (CTCK). Theo đó, cơ quan quản lý sẽ kiên quyết đưa ra các giải pháp mạnh mẽ, giám sát chặt và xử lý nghiêm các CTCK vi phạm, làm ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát triển lành mạnh, bền vững của thị trường chứng khoán (TTCK).

Báo cáo tổng kết hoạt động công tác thành viên năm 2017- 2018 của 2 Sở GDCK là HNX (Sở GDCK Hà Nội) và HOSE (Sở GDCK TP. HCM), cho thấy TTCK Việt Nam trong giai đoạn này đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô và thanh khoản thị trường. Sự tăng trưởng của thị trường đã tác động tích cực đối với tình hình hoạt động, kinh doanh của các CTCK thành viên trong 6 tháng đầu năm 2018. Tổng doanh thu của các CTCT tăng xấp xỉ 51%, lợi nhuận sau thuế tăng 31% so với cùng kỳ năm 2017, nhờ có sự tăng trưởng mạnh mẽ của hoạt động môi giới và tự doanh.

Trong năm 2018, hai Sở HNX và HOSE thường xuyên chủ động giám sát, kiểm tra hoạt động của CTCK thành viên, đồng thời rà soát, đôn đốc các công ty trong việc tuân thủ chế độ báo cáo, chế độ công bố thông tin theo quy định.

Hai sở cũng đã có sự phối hợp chặt chẽ với các CTCK thành viên trong việc đưa ra thị trường các sản phẩm mới, cụ thể là trong công tác chuẩn bị và vận hành thị trường chứng khoán phái sinh; triển khai cơ chế tạo lập thị trường (market maker) ở mảng cổ phiếu tại HNX...

Để nâng cao chất lượng hoạt động, cải thiện chỉ số an toàn tài chính, ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBCKNN yêu cầu các CTCK tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động; đồng thời cần nâng cao hệ thống công nghệ thông tin để đảm bảo an toàn hệ thống, đảm bảo giao dịch trên thị trường thông suốt hơn nữa.

Đặc biệt, trong thời gian tới, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục tăng cường tái cấu trúc hệ thống CTCK; sẽ kiên quyết đưa ra các giải pháp cụ thể, mạnh mẽ; đồng thời giám sát chặt chẽ và xử lý nghiêm khắc các trường hợp CTCK vi phạm, làm ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát triển lành mạnh, bền vững của TTCK.

Kế hoạch trong năm 2019, các hai Sở GDCK HNX và HOSE sẽ hướng các mục tiêu trọng tâm trong công tác thành viên vào các nội dung: Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Dự án công nghệ thông tin để nâng cao tính an toàn, hiệu quả hoạt động của hệ thống; HNX đưa thêm lệnh PLO vào phiên giao dịch sau giờ, HOSE đưa sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (cover warrant) vào giao dịch nhằm đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư; HNX sửa đổi Quy chế tạo lập thị trường, HOSE sửa đổi Quy chế thành viên theo hướng nâng cao năng lực tài chính của thành viên, đảm bảo tính thanh khoản và an toàn hệ thống.

Bên cạnh đó, các Sở cũng sẽ tăng cường công tác quản lý, giám sát thành viên, đáp ứng yêu cầu quản lý, giám sát và hội nhập với thị trường chứng khoán của khu vực, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm trong hoạt động trên thị trường của thành viên, đồng thời đa dạng các dịch vụ cung cấp cho thành viên...

VÂN TRÀ

Theo số liệu báo cáo tài chính bán niên năm 2018 của các CTCK thành viên, tổng tài sản của các CTCK thành viên tại ngày 30/6/2018 là 110.489 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cuối năm 2017 và 49,6% so với cuối năm 2016.

6 tháng đầu năm 2018, tổng doanh thu của các CTCK thành viên đạt gần 13.000 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước.

Ý kiến bạn đọc

Bất động sản

Doanh nghiệp - Doanh nhân

Tài chính - Chứng khoán