Nhiều doanh nghiệp thờ ơ với mục tiêu phát triển bền vững
Lên đầu trang

Nhiều doanh nghiệp thờ ơ với mục tiêu phát triển bền vững

thegioitiepthi.vn Nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện nay chưa nhận thức đầy đủ về các mục tiêu phát triển bền vững, không mấy chú trọng thực hiện báo cáo bền vững, xem đây là vấn đề nằm ngoài hoạt động kinh doanh.

Hội thảo Vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện phát triển bền vững

Tại hội thảo "Vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện phát triển bền vững: Báo cáo bền vững và bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững" do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức sáng nay tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhận định nhiều doanh nghiệp chưa nhận thức được đầy đủ về các mục tiêu phát triển bền vững.

Thậm chí nhiều doanh nghiệp còn thờ ơ, không coi trọng, xem báo cáo phát triển bền vững là vấn đề nằm ngoài hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Phát triển bền vững là một trong những mục tiêu mà Chính phủ đã ban hành trong Kế hoạch hành động quốc gia vì sự phát triển bền vững đến năm 2030. Thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Chính phủ cũng xác định rõ là trách nhiệm của toàn xã hội, các cấp chính quyền, bộ ngành, địa phương và đặc biệt là doanh nghiệp…

Doanh nghiệp đóng vai trò hết sức quan trọng trong công cuộc phát triển bền vững, nhất là khối doanh nghiệp tư nhân, cung cấp nguồn lực tài chính bổ sung cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong bối cảnh nguồn ngân sách nhà nước còn hạn chế và nguồn lực hỗ trợ từ bên ngoài bị thu hẹp.

PGS.TS Lê Xuân Đình, Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định: “Báo cáo bền vững sẽ là công cụ giúp doanh nghiệp công bố thông tin về tính bền vững theo cách tương tự như báo cáo tài chính. Việc áp dụng bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững và lập báo cáo bền vững là một tronng những công cụ, nền tảng thiết yếu và hữu hiệu giúp doanh nghiệp đánh giá lại một cách tổng thể chiến lược phát triển của doanh nghiệp trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn từ đó có thể nắm bắt được những cơ hội mới do phát triển bền vững mang lại”.

TÚ ANH
Ý kiến bạn đọc

Bất động sản

Doanh nghiệp - Doanh nhân

Tài chính - Chứng khoán